Välkomna till höstterminen!

Den 16 augusti slår vi upp dörrarna igen och hälsar alla elever välkomna till höstterminen.
Till dig som börjar årskurs fyra så startar dagen 8:10 med samling på Skepparbackens skolgård. Vårdnadshavare är välkomna att vara med under uppropet på skolgården. Sedan fortsätter eleverna dagen själva tillsammans med mentorerna. Du ska också ha fått information via ett hemskickat brev om detta. Dagen slutar 13:00 och då är ni vårdnadshavare välkomna att hämta era barn.

År 5-6
08:10-13:00 – samling i hemklassrummet

År 7-9
09:00-14:00 – samling i hemklassrummet

Vi ser så fram mot att ses!
Alla medarbetare på Fryxellska