Genom kunskap och kultur når alla sin fulla potential

Fryxellska skolan är en av Sveriges mest framgångsrika skolor där alla får utvecklas i en trygg, tillåtande och kreativ miljö. Undervisningen bedrivs av kompetenta lärare och bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Våra profiler i musik och dans håller mycket hög kvalitet och är utmärkande för vår skola. Kunskap och kultur berikar varandra så att alla kan lära på olika sätt och vi utgår från varje individs unika potential. Vi är en stiftelse utan vinstuttag och alla pengar går tillbaka till skolan.

 

Riktlinjer kring coronaviruset

2020-03-11
Fryxellska skolan följer hela tiden utvecklingen kring coronaviruset och vi utgår från Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I nuläget är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gällande grundskola att barn och elever som är friska ska vara i skolan. Vid symptom som feber, hosta, halsont och snuva ska man stanna hemma. Det gäller även milda symptom eftersom det är viktigt att inte smitta andra. Man ska stanna hemma tills man känner sig frisk och i ytterligare två dagar.

Fortlöpande information om riktlinjer och åtgärder på vår skola kan du läsa om i SchoolSoft. 

Läsårstider 2020/2021

Se våra lärsårstider för Läsåret 2020/2021.

Antagningprov

Vi är nu klara med antagningen inför nästa läsår. Är du intresserad av att söka till hösterminen 2021 gör gärna en ansökan här.

Blivande årskurs 4

Välkomna på informationsmöte 4 maj kl. 18.00 i aulan.

Instagram

Ord från våra elever

Vi som främjar Fryx

Vill du bli en av dem som ger våra elever en guldkant i vardagen på skolan? Kontakta kai.ojala@fryx.se

  

Expressbild, BLE Eventteknik AB, Telesupport, Britt, Georgianna Kralli