Sök till Fryxellska skolan

LÄSÅRET 2024/2025 – VÄLKOMMEN MED ER ANSÖKAN!

Sista datum för att lämna ansökan till årskurs 4 och läsåret 2024/2025 var 26 november. Vi har nu genomfört vår ordinarie antagningsperiod. Ansökan är fortfarande öppen för ansökningar till reservplatser.

Läs gärna mer om ansökningsprocessen och antagningstester längre ner på sidan. Antagningstesterna genomförs i januari 2024, nedan finns filmer som visar hur våra antagningstester går till. Det finns totalt 144 ordinarie platser till årskurs 4 – 72 ordinarie platser på dansprofil och 72 ordinarie platser på musikprofil.

Ansökningsprocessen

När vi har tagit emot er ansökan registreras den och ni får en bekräftelse med kö-id till den mailadress ni har angivit i anmälan. En kallelse till antagningstest kommer sedan att skickas ut per brev några veckor innan antagningstestet äger rum i januari.

Reservplatser

Det finns inga ordinarie platser i årskurs 5-9, utan reservplatser erbjuds om en ledig plats uppstår. Önskar ni söka till en reservplats i årskurs 4-9, gör din ansökan senast 26 november 2023 för att bli kallad till antagningstest i januari. Blir det en ledig plats under året i någon årskurs så kallar vi alla som gjort en ansökan till extra antagningstest. Elever från reservlistan antas först om en ledig plats uppstår. Vi nollställer vår elevkö vecka 44 varje år. Om man fortfarande är intresserad av skolan är man välkommen att göra en ny ansökan och nytt antagningstest.

Antagningstesterna

Dansprofil

Alla elever som söker till dansprofilen måste göra ett danstest för att se om eleven har de förkunskaper och förutsättningar som krävs för att kunna börja i dansprofil till årskurs 4. För elever i årskurs 3 som söker till blivande årskurs 4 görs antagningstesterna i januari varje år.

Testet är utformat som en danslektion med olika inslag. Allt sker efter instruktioner av danslärarna. Vid antagningstesten är det tre danslärare bedömer och poängsätter de olika momenten. Eleverna med högst poäng från antagningstesterna blir erbjudna plats på skolan. Lägsta antagningspoäng för dansprofilen är 110 poäng (maxpoäng är 240 poäng). Om flera elever får samma poäng vid antagningsprovet och skolan inte kan erbjuda alla elever en skolplacering sker en rangordning där bedömningskriterierna ges olika tyngd för att avgöra vilka elever som ska erbjudas plats.

Färdigheter i prioriteringsordning i dansprofilens antagningstest:

  • Rytm
  • Koordination
  • Uppfattningsförmåga
  • Rörelsekvalitet
Så här går antagningtestet för dansprofil till

Musikklass

Alla elever som söker till musikklass måste göra ett musiktest för att se om eleven har de förkunskaper och förutsättningar som krävs för att kunna börja i musikklass till årskurs 4. För elever i årskurs 3 som söker till blivande årskurs 4 görs antagningstesterna i januari varje år.

Antagningstestet görs vid två tillfällen samma dag. Först en gruppgenomgång med cirka 6 elever som tar 30 minuter, då får eleverna en genomgång om hur antagningstestet går till. Därefter ett individuellt test som tar 10 minuter, då eleven får sjunga Blinka lilla stjärna. Det är två musiklärare som bedömer och poängsätter de olika momenten. Eleverna med högst poäng från antagningstesterna blir erbjudna plats på skolan. Lägsta antagningspoäng för musikprofilen är 30 poäng (maxpoäng är 50 poäng). Om flera elever får samma poäng vid antagningsprovet och skolan inte kan erbjuda alla elever en skolplacering sker en rangordning där bedömningskriterierna ges olika tyngd för att avgöra vilka elever som ska erbjudas plats.

Färdigheter i prioriteringsordning i musikklassens antagningstest:

  • Rösten
  • Tonartsbyten
  • Tonträffning
  • Melodiminne
  • Rytm
Så här går antagningtestet för musikprofil till