Om Fryxellska skolan

Se presentationsvideo

Fristående grundskola i Västerås, årskurs 4-9

Fryxellska skolan är en fristående grundskola i centrala Västerås med cirka 860 elever i årskurserna 4-9. Hos oss går elever med stort intresse för dans eller körsång. Fryxellska skolan drivs av Stiftelsen Fryx som är politiskt och religiöst obunden. Stiftelsen Fryx tar inte ut några vinster, eventuellt överskott går tillbaka till utveckling av skolans verksamhet.

Värdegrund

Elever och medarbetare arbetar kontinuerligt med skolans värdegrund. Skolans värdegrund består av våra värdeord trygghet, glädje, ansvar, hänsyn och utveckling tillsammans med beteenden kopplade till orden. Dessa blir våra ordningsregler.

Skolbibliotek

På Fryxellska skolan har vi ett fint och inbjudande skolbibliotek där vi har en person som är ansvarig. Många elever kommer till vårt skolbibliotek för att läsa böcker och tidningar, låna böcker (både själva och med klassen), söka information, pyssla och arbeta med skolarbeten på våra studieplatser. Eleverna kommer till biblioteket både på sina raster och efter skoltid. Vi vill att vårt skolbibliotek ska vara en naturlig del av verksamheten.

Aktiviteter

Varje månad skapar vi populära tävlingar och andra aktiviteter. En återkommande favorit är Bokjuryn då elever i alla olika årskurser läser de senaste utgivna barn- och ungdomsböckerna och skriver egna recensioner. Ett annat återkommande evenemang är Världsbokdagen som vi firar den 23 april med utställningar och tävlingar.

Skolmat i Värdshuset

Vi är stolta över vår matsal som vi kalla Värdshuset. Här tillagar vi maten på plats och det finns alltid två alternativ samt en vegetariskt rätt att välja på. På förmiddagarna och eftermiddagarna har vi också en nybyggd kafeteria på skolan där eleverna bland annat kan köpa smörgåsar, yoghurt, juice och frukt.

”Maten är otroligt god och det är trivsamt och fint i matsalen”
”Allra bäst är det när vi får tacos”
”Det finns alltid något man tycker om”

– Citat från våra elever

Skolmjölksstöd

På Fryxellska skolan tar vi emot skolmjölksstöd, det innebär att mjölken som vi serverar finansierasdelvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

 

 

 

Kontakt
Elisabeth Eklund, Kökschef i Värdshuset
Tel. 021-10 39 16
elisabeth.eklund@fryx.se

Kvalitetsarbete

”Syftet med kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister.”

– Utdrag ur Skolverkets allmänna råd -Systematsikt kvalietsarbete (2015)

Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet genom vårt kvalitetsarbete på olika nivåer. Utvärderingar, resultat och uppföljningar i olika former är en naturlig del av vår verksamhet. Elever, vårdnadshavare och medarbetare är alla viktiga i vårt utvecklingsarbete. Genom de årliga enkäterna får vi hjälp att utvärdera vår verksamhet. Då alla parter är delaktiga ser vi tydligt en helhet och på så vis vad som är skolans utvecklingsområden.

Vi följer även kontinuerligt upp arbetet i våra ämneslag, arbetslag samt verksamheterna kring våra två profiler. Elevernas studieresultat; såsom nationella prov och betyg, analyseras och följs upp.

”Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för all personal vad som ska prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras och vem som ansvarar för vad. Allas delaktighet är grundläggande i kvalitetsarbetet. Ledningen, personalen, barn och elever samt vårdnadshavare behöver alla bidra med synpunkter och underlag som synliggör kvaliteten.”

– Utdrag ur Skolverkets allmänna råd -Systematsikt kvalietsarbete(2015)

Vår vision

Fryxellska skolan är en av Sveriges absolut bästa skolor där undervisningen bedrivs av kompetenta lärare i en trygg, tillåtande och kreativ miljö. Våra profiler i musik och dans håller högsta kvalitet där kombinationen av kunskap och kultur får alla elever att utveckla sin unika potential.

Filmer om Fryxellska skolan

För att du ska ha möjlighet att lära känna vår skola bättre har vi på den här sidan samlat korta filmer om vår skolverksamhet där du kan se dig omkring i våra lokaler och möta våra elever digitalt. I filmerna nedan berättar vår vd/rektor, biträdande rektor och elever mer om vår skola.

Rundvandring i skollokalerna
Skepparbacksskolan
Värdshuset
Raster