Organisation

För att bli så bra som möjligt tillsammans har Fryxellska skolan en organisation som arbetar för att vara nära till beslut – för elever, medarbetare och föräldrar.

Skolledning

Andreas Wiik är vd, rektor och skolchef och utgör tillsammans med tre biträdande rektorer, en administrativ chef, en intendent och en kökschef skolans ledning. Här ligger ansvaret för verksamheten och skolans pedagogiska utveckling på såväl kortare som längre sikt. Allt i nära samarbete med skolans medarbetare.

Andreas Wiik
VD/skolchef/rektor
andreas.wiik@fryx.se

Viktoria Grimfjärd
Biträdande rektor årskurs 4-6
viktoria.grimfjard@fryx.se

Yvonne Cederholm
Biträdande rektor årskurs 7-9 ABC
yvonne.cederholm@fryx.se

Susanne Alm
Biträdande rektor årskurs 7-9 DEF
susanne.alm@fryx.se

Kai Ojala
Intendent
kai.ojala@fryx.se

Josefine Karlsten
Administrativ chef
josefine.karlsten@fryx.se

Elisabeth Eklund
Kökschef
elisabeth.eklund@fryx.se

Styrelse

Vår styrelse har det övergripande ansvaret att följa upp skolans verksamhet och att tillsammans med vd/rektor/skolchef sätta den långsiktiga strategin. I styrelsen ingår personer med olika bakgrund och kompetenser men med det gemensamma intresset och övertygelsen att Fryxellska skolans inriktning och form fyller en viktig plats i Västerås.

Ordförande

Christer Norström
christer.norstrom@fryx.se

Ledamöter

Cornelia Rudh
Therese Fridén
Ulrica L
ütje
Therése Fridström Montoya
Tomas Lepa