Musikprofilen på Fryxellska skolan

Se video om musikprofilen

På Fryxellska skolan har musik sedan länge spelat en central roll och lockat tusentals barn och ungdomar att sjunga kör tillsammans i Västerås Musikklasser.

Körrepertoaren är bred men står på en klassisk grund. Det innebär att eleverna får sjunga många olika stilar men fokus ligger på den västerländska konstmusiken. Utöver undervisning i körsång får man som elev i Västerås Musikklasser även gedigna kunskaper i musikteori, musikhistoria, instrument- och ensemblespel. Genom att gå i en klass där alla har musiken som ett gemensamt intresse och där man tillsammans når musikaliska framgångar, skapas en speciell samhörighet. Utöver de musikaliska upplevelserna utvecklas också elevernas förmåga till samarbete, lyhördhet, koncentration och ansvarstagande. Våra elever blir vana att stå framför publik och tillsammans med andra arbeta mot ett gemensamt mål.

För ett livslångt musikintresse

Eleverna får vara med om många framträdanden, några exempel är musikklassveckan i Västerås Domkyrka, framträdanden på Västerås Stadsbibliotek, luciaframträdanden och konserter med Västerås Sinfonietta i konserthuset. Musiken blir ett livslångt intresse där några väljer att fortsätta sina studier inom musik och andra elever fortsätter sjunga kör, musicera på fritiden och vara aktiva konsertbesökare. Överallt möter vi före detta Fryxare som vittnar om musikens betydelse i deras liv.

För de elever som vill få extra utmaningar finns möjlighet att efter några år på skolan söka till Västerås Musikklassers Flickkör eller den unga manskören Nofalkum.

Västerås Musikklassers Flickkör

Västerås Musikklassers Flickkör består av elever från årskurs 6-9. Det är en ensemble för de som vill ha extra utmaningar, utöver det som de får på körlektionerna med sin årskurs. Flickkören repeterar en gång i veckan och gör dels egna konserter, dels har en framträdande roll vid Västerås Musikklassers stora konserter.

Nofalkum

Den unga manskören Nofalkum, består av elever från årskurs 6-9 och även gymnasieelever som tidigare gått på Fryxellska skolan. Nofalkum repeterar en gång i veckan, gör egna konserter och har en framträdande roll vid Västerås Musikklassers stora konserter.

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

– Utdrag ur Lgr11, Skolverket (2011)

Filmer från Fryxellska skolans musikprofil

Fryxellska skolan Musikprofil
Fryxellska skolan körlektion
Västerås Musikklassers Flickkör – I denna ljuva sommartid (Öhrwall)
Nofalkum – Kom du ljuva hjärtevän (Adam de la Hale)
Avslutningskonsert 9ABC
Vårkonsert 2021
Jul 2020

Ljudinspelningar från Fryxellska skolans musikprofil

4ABC sjunger Fågel i bur, Jerker Leijon
Dirigent och piano: Mats Gålnander

4ABC sjunger Höstinato, Anna Cederberg-Orreteg
Dirigent och piano: Mats Gålnander

5ABC sjunger Cuckoo, Benjamin Britten
Dirigent och piano: Anna-Karin Annmo

5ABC sjunger Tula hem och tula vall, trad./Bo Ridderström
Dirigent: Anna-Karin Annmo

6ABC sjunger Ute blåser sommarvind, Alice Tegnér
Dirigent: Mats Gålnander, piano: Anna-Karin Annmo

6ABC sjunger För kärlekens skull, Ted Gärdestad
Dirigent: Mats Gålnander, piano: Anna-Karin Annmo

7ABC sjunger God be in my head, Philip Wilby
Dirigent: Jonatan Lönnqvist, piano: Anna-Karin Annmo

7ABC sjunger Good news, trad./Greg Gilpin
Dirigent: Jonatan Lönnqvist, piano: Anna-Karin Annmo

8ABC sjunger Kyrie ur Kleine Orgelmesse, Joseph Haydn
Dirigent: Jonatan Lönnqvist, piano: Anna-Karin Annmo

8ABC sjunger Dagen är nära, G.F. Händel/ J.A. Hellström/ A. Öhrwall
Dirigent: Jonatan Lönnqvist, piano: Anna-Karin Annmo

Flickkören och Nofalkum sjunger All through the night, trad./Bob Chilcott
Dirigent: Jonatan Lönnqvist, piano: Anna-Karin Annmo

9ABC sjunger The Ground, Ola Geijlo
Dirigent och piano: Anna-Karin Annmo

Flickkören och Nofalkum sjunger All through the night, trad./Bob Chilcott

Dirigent: Jonatan Lönnqvist, piano: Anna-Karin Annmo

Flickkören och Nofalkum sjunger Je vous salue, J.B. de la Sainte Famille
Dirigent: Anna-Karin Annmo

Våra lärare

Daniel Frisk, Profilansvarig
Körpedagog och musiklärare
daniel.frisk@fryx.se

Hanna Lindahl
Körpedagog
hanna.lindahl@fryx.se