Dansprofilen på Fryxellska skolan

Se video om dansprofilen

Fysisk aktivitet skapar glädje och goda skolresultat enligt forskning. Det tar vi fasta på i dansprofilen. Vi har ett brett innehåll som riktar sig mot både pojkar och flickor.

Vi arbetar för att få våra elever att känna att dansen är en konstform, såväl som en seriös träningsform. I dansundervisningen tränas fokus, dynamik, styrka och smidighet som är grundläggande för utvecklandet av fördjupade rörelsekvaliteter. Den fysiska träningen övar musikalitet, rum- och kroppsmedvetenhet. Dansträning som generellt sker i grupp tränar den sociala förmågan genom att visa tolerans för varandra och varandras förutsättningar. Dans utvecklar även den enskilda elevens förmågor och person såsom självförtroende, att stå framför och möta en publik, ta ansvar, visa hänsyn och att jobba mot ett mål. Dansträning utvecklar även elevens självkänsla.

En mängd olika dansstilar

Den grundläggande träningen i årskurs 4-9 är balett, modern dans, jazz, street/hip hop och improvisation/skapande dans. Eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att samarbeta med en partner och i mindre grupper. Praktiska övningar varvas med teori för att ge eleverna en djupare kunskap och en större förståelse för de olika dansstilarna och deras särarter och bakgrund. Genom undervisningen ska eleverna även ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förhålla sig till olika former av instruktioner. Föreställningar sker under läsåret där eleverna får scenisk vana.

Inblick i danskonstens olika sceniska uttryck

Utöver ordinarie dansundervisning får eleverna även möta gästlärare, se dansföreställningar med gästande danskompanier och själva medverka i workshops. Allt för att på så sätt skapa en förståelse för och få en inblick i danskonstens olika sceniska uttryck. Efter att ha fullgjort sin utbildning hos oss har eleverna en bred bas att stå på inom danskonsten. De bär med sig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för fortsatta studier i dans oavsett stil. Genom att gå i en klass där alla förenas av ett dansintresse och där man tillsammans når dansframgångar skapas en sammanhållning. För de elever som vill få extra utmaningar finns möjlighet att söka till Fryx Dance Company efter några år på skolan.

Filmer från Fryxellska skolans dansprofil

Presentation: Fryxellska skolan Dansprofil
Ljusdans 9def
Hiphop
Jazz
Koreografi
Fryxellska skolans Jerusalema dance challenge!

Våra lärare

Karin Heintz, Profilansvarig
Undervisar i balett och jazzdans
karin.heintz@fryx.se

Roland Sarraf
Undervisar i balett och modern dans
roland.sarraf@fryx.se

Mikaela Lundevall
Undervisar i balett , modern- och jazzdans
mikaela.lundevall@fryx.se

Jenny Bohlström
Undervisar i hiphop
jenny.bohlstrom@fryx.se