Organisation

För att bli så bra som möjligt tillsammans har Fryxellska skolan en organisation som arbetar för att vara nära till beslut – för elever, medarbetare och föräldrar.

Ledningsgrupp

Andreas Wiik är vd, rektor och skolchef och utgör tillsammans med tre biträdande rektorer och en administrativ chef skolans ledningsgrupp. Här ligger ansvaret för verksamheten och skolans pedagogiska utveckling på såväl kortare som längre sikt. Allt i nära samarbete med skolans medarbetare. 

Styrelse

Vår styrelse har det övergripande ansvaret att följa upp skolans verksamhet och att tillsammans med vd/rektor sätta den långsiktiga strategin. I styrelsen ingår personer med olika bakgrund och kompetenser men med det gemensamma intresset och övertygelsen att Fryxellska skolans inriktning och form fyller en viktig plats i Västerås. 


Ordförande:
·    Christer Norström
Kontaktinformation: christer.norstrom@fryx.se

Ledamöter: 
·    Cornelia Rudh
·    Eva Domert
·    Therése Fridström Montoya
·    Tomas Lepa