Om skolan

Fryxellska skolan är en fristående grundskola i centrala Västerås. Skolan har ca 850 elever i årskurs 4-9 med 24 elever i varje klass. Skolan drivs av Stiftelsen Fryx och är politiskt och religiöst obunden. Stiftelsen Fryx tar inte ut några vinster, eventuell vinst går tillbaka till verksamheten. Hos oss går elever med stort intresse för dans eller körsång.

Undervisningen i dans- och musikprofilerna håller mycket hög nivå och vi är välkända för våra bejublade konserter och dansföreställningar. Vårt mål är att eleven själv ska förstå sitt lärande och ansvara för det tillsammans med läraren. Vi strävar alltid efter att hålla en hög kvalitet i vår undervisning och skapa ett lustfyllt lärande hos varje elev. På Fryxellska värnar vi om vår historia, men har hela tiden sinnena öppna för nya influenser som kan berika oss i vår verksamhet. Vi är glada över vårt samarbete med Mälardalens Högskola, dels genom utbyte med lärarstudenter och dels i samarbeten i olika forskningsprojekt.

Vi har en helhetssyn på människan och vi utgår från varje individs unika potential. Alla elever lär och utvecklas på olika sätt och i sin egen takt; hos oss på Fryxellska skolan har alla stor frihet att växa och bilda sig. De kulturella inslag som vi erbjuder i elevens vardag skapar variation som förstärker lärandet. Vi strävar efter lärsituationer där flera av hjärnans centra aktiveras, där lärandet sätts i ett sammanhang och ges mening.

Det är viktigt för oss att elever och personal känner trivsel och arbetsglädje i en trygg och stimulerande miljö. Fryxellska skolan ska vara i nivå med de bästa grundskolorna i Sverige, där alla elever i årskurs 9 uppnår minst godkänt i samtliga ämnen. Vi vill vara en öppen och välkomnande skola där vi skapar föräldraengagemang och delaktighet genom möten i olika former. Vi är stolta över våra fantastiska elever och våra kompetenta och engagerade medarbetare.