Musikprofilen på Fryxellska skolan

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

                                                                                                                                                        Utdrag ur Lgr11, Skolverket (2011)


På Fryxellska skolan har musik sedan länge spelat en central roll och lockat tusentals barn och ungdomar att sjunga kör tillsammans i Västerås Musikklasser. Körrepertoaren är bred men står på en klassisk grund. Det innebär att eleverna får sjunga många olika stilar men fokus ligger på den västerländska konstmusiken. Utöver undervisning i körsång får man som elev i Västerås Musikklasser även gedigna kunskaper i musikteori, musikhistoria, instrument- och ensemblespel. Genom att gå i en klass där alla har musiken som ett gemensamt intresse och där man tillsammans når musikaliska framgångar, skapas en speciell samhörighet. Utöver de musikaliska upplevelserna utvecklas också elevernas förmåga till samarbete, lyhördhet, koncentration och ansvarstagande. Våra elever blir vana att stå framför publik och tillsammans med andra arbeta mot ett gemensamt mål.

Eleverna får vara med om många framträdanden, några exempel är musikklassveckan i Västerås Domkyrka, framträdanden på Västerås Bibliotek, luciaframträdanden och konserter med Västerås Sinfonietta i konserthuset. Musiken blir ett livslångt intresse där några väljer att fortsätta sina studier inom musik och andra elever fortsätter sjunga kör, musicera på fritiden och vara aktiva konsertbesökare. Överallt möter vi före detta Fryxare som vittnar om musikens betydelse i deras liv.

För de elever som vill få extra utmaningar finns möjlighet att efter några år på skolan söka till Västerås Musikklassers Flickkör eller den unga manskören Nofalkum.

 

Västerås Musikklassers Flickkör

Västerås Musikklassers Flickkör  består av elever från årskurs 6-9. Det är en ensemble för  de som vill ha extra utmaningar, utöver det som de får på körlektionerna med sin årskurs. Flickkören repeterar en gång i veckan och gör dels egna konserter, dels har en framträdande roll vid Västerås Musikklassers stora konserter.

 

Nofalkum

Den unga manskören Nofalkum,  består av elever från åk 6-9 och även gymnasieelever som tidigare gått på Fryxellska skolan. Nofalkum repeterar en gång i veckan, gör egna konserter och har en framträdande roll vid  Västerås Musikklassers stora konserter.