Klagomålshantering

Rutiner för klagomål och synpunkter
Enligt 4 kap. 7-8§§ i skollagen 2010:800 ansvarar huvudmannen för hantering och åtgärder av klagomål. Enligt lagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen, och lämna information om rutinerna på ett lämpligt sätt.

Vi som arbetar på Fryxellska skolan är stolta över vår skola och vi vill ständigt genomföra förbättringar. Därför vill vi gärna att du vänder dig till oss med dina synpunkter och klagomål eftersom det hjälper oss att förbättra vår verksamhet, oavsett om det handlar om förslag, beröm eller klagomål. Alla klagomål som kommer in till oss utreds, följs upp och dokumenteras.

I SchoolSoft hittar du vår rutin för klagomålshantering och blankett för synpunkter och klagomål.