Kella Næslund tilldelas “Pris till Bror Samuelsons minne”

Den 12 oktober avslutade vi vårt jubileumsfirande på Västerås Konserthus. Under kvällen presenterades den allra första mottagaren av “Pris till Bror Samuelsons minne”.

I samband med Fryxellska skolans jubileumsår tilldelas priset på 50 000 kr ut till personer eller organisationer som i Bror Samuelsons anda ger barn och unga möjligheter att utvecklas inom musikens och dansens värld. För 60 år sedan startade Bror Samuelson Västerås Musikklasser, Bror var en föregångare när det gäller barns och ungas rätt till kultur och under 23 år ledde han Västerås musikklasser med fast hand.

Kella Næslund är ett av otaliga musikaliska barn som formats under Bror Samuelson tid – en sådan stark inspiratör att Kella sedan ägnade hela sitt yrkesverksamma liv med att bidra till att stärka landets musik- och körliv. Redan som åttaåring började Kella sjunga i Västerås Domkyrkas Gosskör för Samuelson, som därefter uppmanade honom att söka till Västerås Musikklasser. Efter en grundskole- och gymnasiegång där både skola och fritid fylldes av körövningar och bandrepetitioner, tillfrågades Kella som artonåring att undervisa årskurs ett i Västerås grundskolor i ämnet rytm och sång för Musikskolan, nuvarande Västerås Kulturskola. Parallellt följde studier och tre examina vid Stockholms musikpedagogiska institut och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. I Bror Samuelsons anda fortsatte Kella sedan att under 48 år bidra till barn och ungas utveckling i musikens värld. Som körledare har Kella utöver att ha lett ett stort antal körer även arbetat för körlivets utveckling i roller som förbundsdirigent för Västmanlands Körförbund, ledamot i utbildningsnämnden för Sveriges Körförbund och sekreterare i Föreningen Sveriges Körledare.

Kella tilldelas priset med följande motivering:

Kella Næslund, tilldelas ”Pris till Bror Samuelsons minne” för sitt framgångsrika och landsomfattande arbete med kultur för barn och unga. Kella har en fantastisk förmåga att både initiera banbrytande projekt och få dem att leva vidare. Ett starkt exempel är arbetet med körsång för unga som metod för integration.

 

      

P4 Västmanland och SVT var på plats under kvällen:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/unga-stjarnor-lyser-upp-jubileumsforestallning–96w940