Information angående antagningstester 2024

I år har alla kallelser till antagningstesterna skickats ut via mail. Avsändaren för mailet är noreply@fryx.se

Alla som har gjort en ansökan innan den 26 november har fått en kallelse skickad till sig.

I kallelsen finns information om hur ni ska gå tillväga för att tacka ja till sin tilldelade tid för antagningstestet.

Om frågor eller funderingar uppstår, kontakta oss på exp@fryx.se.