Ifousprogrammet FUN

Vi är glada att Fryxellska varit en del av ifousprogrammet FUN under tre år. I onsdags kom ett pressmeddelande som ni kan läsa här, ta gärna del av rapporten där Fryxellska skolan finns med.
Att utveckla undervisning inifrån och ut:
Pressmeddelande:
”I dag (2024-05-28) avslutas FoU-programmet Fokus undervisning och medverkande lärare, skolledare och forskare delar med sig av erfarenheterna från tre års arbete under seminariet Elevernas behov som katalysator för undervisningsutveckling. Under tre år har drygt 200 lärare, rektorer och skolchefer arbetat med case för att ringa in behov hos elever, lärare och rektorer, och utifrån dem analysera och diskutera såväl undervisnings- som ledarhandlingar. Det har fått effekter på flera plan.
– Arbetet i programmet har hjälpt oss att vända perspektivet och börja inifrån kärnan, det vill säga de elever vi har i klassrummen och forma undervisning och ledning utifrån deras behov, inte deras svårigheter, säger Peter Nyberg, biträdande förvaltningschef Burlövs kommun och styrgruppens ordförande i ett pressmeddelande som går att läsa här.
FoU-programmet har nu avslutats, men för skolhuvudmän intresserade av att arbeta med undervisningsutveckling erbjuder Ifous nu satsningen Behovsdriven undervisningsutveckling.”