Värdegrund

Det är viktigt för oss på Fryxellska skolan att alla elever mår bra. Därför har vi tagit fram en målbild för en gemensam samarbetskultur – vår värdegrund. Värdegrunden bygger på våra fem värderingar:

  • Trygghet
  • Glädje
  • Ansvar
  • Hänsyn
  • Utveckling

 

Vi har en vägledande beskrivning av vad varje värdering innebär och konkreta mellanmänskliga beteenden som hjälper oss att leva vår kultur i vardagen. Genom enkäter i vårt webbaserade stöd för systematiskt kvalitetsarbete bjuder vi in alla våra elever och medarbetare att delta i en nulägesskattning varje termin. Efter varje enkätutskick, gör vi analyser tillsammans med dem som svarat och identifierar tillsammans konkreta åtgärder för förbättring.

Utöver arbetet med vår gemensamma värdegrund har vi även en "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"  som ytterligare förtydligar hur vi jobbar på skolan för att alla elever ska må bra!

 

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017

 

Fryxellska skolans värdegrund