Genom kunskap och kultur når alla sin fulla potential

Fryxellska skolan är en av Sveriges mest framgångsrika skolor där alla får utvecklas i en trygg, tillåtande och kreativ miljö. Undervisningen bedrivs av kompetenta lärare och bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Våra profiler i musik och dans håller mycket hög kvalitet och är utmärkande för vår skola. Kunskap och kultur berikar varandra så att alla kan lära på olika sätt och vi utgår från varje individs unika potential. Vi är en stiftelse utan vinstuttag och alla pengar går tillbaka till skolan.

Aktuellt

Skolavslutning

11.30 sommarlunch i Värdshuset

13.00 avslutning i aulan, vårdnadshavare åk 9 är välkomna att delta.

 14.30 avslutning grusplanen

Informationsträff

Den 8 maj 2019 kl.18.00  är det information i skolans aula för de som ska börja åk 4 till hösten. Antalet platser är begränsat så endast en vårdnadshavare per barn kan följa med.

Kommande evenemang

Konsert med åk 5 den 2 maj - Så in i Norden https://www.ticketmaster.se/event/sa-in-i-norden-biljetter/533943

Dansföreställning med åk 4-9 DEF den 20-21 maj, biljettlänk kommer senare

Vårcaprice med 6-9 ABC den 23-24 maj. https://www.ticketmaster.se/search/?keyword=v%C3%A5rcaprice

Terminstider 2019/2020

 Vt 2019

Torsdag 10/1 – torsdag 13/6

Ht 2019

Måndag 19/8 - fredag 20/12

Vt 2020

Fredag 10/1 - onsdag 10/6

Instagram

Ord från våra elever

Vi som främjar Fryx

Vill du bli en av dem som ger våra elever en guldkant i vardagen på skolan? Kontakta kai.ojala@fryx.se

  

Expressbild, BLE Eventteknik AB, Telesupport, Britt, Georgianna Kralli