VFU

Lärarstudenter och verksamhetsförlagd utbildning

Vi på Fryxellska skolan är stolta över att vara en övningsskola till lärarutbildningen vid Mälardalens högskola. För oss är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) en viktig del av lärarutbildningen, där vi vill bidra med kunskap, kvalitet och erfarenhet.

Vi tar emot lärarstudenter på VFU som studerar på grundlärarprogrammet, grundskola 4-6 vid Mälardalens högskola. Lärarstudenterna blir handledda av utbildade och erfarna handledare. Vi är glada och stolta över att vi kan vara med och göra skillnad och vår målsättning är att bidra till både lärarutbildningens kvalitet och skolornas utveckling.

När du får besked om din VFU-placering från Mälardalens högskola behöver du ansöka om ett utdrag ur belastningsregistret hos Polisen. Originalet visar du upp hos oss på skolan. Inför varje ny VFU-period måste du visa upp ett giltigt registerutdrag. Om du vill ha mer information om VFU hos oss är du varmt välkommen att kontakta vår centrala kontaktperson för VFU, se kontaktuppgifter nedan.

Linda Mörk Eriksson, skolans samordnare för VFU
Tel 021-10 39 00, E-post adminchef@fryx.se