Vårkonsert 4-5ABC

Måndagen den 5 juni uppträder våra musikklasselever i årskurs 4 och 5 med en vårkonsert i Ansgarskyrkan.
Mer information kommer längre fram.