Skol-IF

På Fryxellska skolan värdesätter vi idrott och hälsa. Vi erbjuder olika aktiviteter för våra elever. 

Skol IF erbjuder efter önskemål och intresse träning efter skoltid. Vi arrangerar även turneringar av olika slag.