SYV

På Fryxellska skolan jobbar vi med studie- och yrkesvägledning på olika sätt i alla årskurser. Ju mer vi kan knyta an till omvärlden utanför skolan desto bättre är det, tycker vi. Vi vill påvisa det livslånga lärandet där vi strävar efter att synliggöra olika yrken, valmöjligheter och utöka elevens självkännedom.
Eleverna får med sig en god bild av hur livet ser ut inom arbetslivet och att det finns massor med spännande studier och yrken att välja på.


Även Fryxellska skolans två profiler med dans och musik bidrar till att eleven lär sig att ta ansvar, får bättre självkännedom och självförtroende. Samt att de får med sig upplevelser och förberedelser som är få förunnat inför framtiden.

Eleverna får dessutom på egen hand uppleva yrkeslivet genom PRAO i årskurs 4, 5 och 8. I årskurs 9 lägger vi mycket energi på gymnasievalet - via enskilda vägledningssamtal, föräldramöte, gymnasiemässa och informationstillfällen.

Har du frågor angående studier och yrken kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare Linda via epost, nedan.