Pris till Bror Samuelsons minne

Välkommen att nominera!

Fryxellska skolan är ett landmärke i Västerås. Innanför våra väggar sjuder det av kunskap och kultur. Hos oss samlas elever och medarbetare som vet att kultur och kunskap i kombination berikar varandra. Våra musik- och dansklasser har genom åren blivit en självklar del i Västerås utbud av grundskolor och i stadens kulturliv.

Allt startade med en passionerad och målmedveten person – Bror Samuelson. Bror bar på ett brinnande engagemang för körmusik, en övertygelse om musikens förmåga att förena människor. 1962 fick han Skolöverstyrelsen, i strid med dåtidens idé om grundskolans enhetlighet, att på prov få starta en musikklass, och på den vägen bar det vidare.

Bror var en föregångare när det gäller barns och ungas rätt till kultur. Under 23 år ledde han Västerås musikklasser med fast hand och det kan inte nog understrykas hur avgörande han varit för vår verksamhet idag. År 1993 tillkom dans som en välkommen profil på skolan.

Stiftelsen Fryx är stolta bärare av Bror Samuelsons arv och vill med ”Pris till Bror Samuelsons minne” belöna personer/organisationer som i Brors anda ger barn och unga möjligheter att utvecklas i musikens och dansens värld, som agerar goda förebilder och inspirerar barn och unga inom dans/ musik, eller som arbetar systematiskt med kombinationen av hur kultur och kunskap berikar varandra.

Nu söker vi nomineringar för att utse den första pristagaren!

Nomineringsperioden är avslutad.

Villkor för pris till Bror Samuelsons minne
  • Pristagaren ska arbeta eller ha arbetat professionellt med barn- och ungdomskultur i form av musik och/eller dans eller annan inriktning.

  • Priset premierar en person eller en organisation som har utvecklat eller gjort något utöver det vanliga för barn- och ungdomskultur.
  • Prissumman är på 50.000 kronor. Prissumman tas från Stiftelsen Fryx fonderade medel.

Frågor och svar

Priset delas ut på Fryxellska skolans jubileumsfirande den 12 oktober 2023.

Biljetter finns att köpa här.

Alla kan nominera.

Priset kommer att delas ut vid skolans framtida jubileumsfiranden.

Personuppgifterna lagras och hanteras endast av den jury som har till syfte att utse pristagare och kommer därefter att raderas.

Juryn består av skolans profillärare, VD/skolchef/rektor och externa sakkunniga. Styrelsen beslutar om pristagare.