Sök till musikprofilen

Alla elever som söker till musikklass måste göra ett musiktest för att se om eleven har de förkunskaper och förutsättningar som krävs för att kunna börja i musikklass till åk. 4. För elever i åk 3 som söker till blivande åk 4 görs testerna i januari varje år. Testet görs vid två tillfällen samma dag. Först ett grupptest med ca 30 elever som tar 45 min, då får eleverna prova på hur det är att sjunga i kör. Dessutom ett individuellt test som tar 10 min, då får eleven sjunga Blinka lilla stjärna. Två musiklärare bedömer och poängsätter de olika momenten i testet såsom rösten, tonartsbyte, tonträff, melodiminne och rytm.

Eleverna med högst poäng från testerna blir erbjudna plats. Här gör du din ansökan.

Blir det en ledig plats i någon annan årskurs så kallar vi alla som gjort en ansökan till musiktest. 


 Här kan du se hur musiktestet går till: