Försteläraruppdrag

Till stöd för vårt utvecklingsarbete på skolan har vi nio tidsbegränsade försteläraruppdrag. Våra legitimerade lärare med stort intresse eller särskilda kunskaper inom utvecklingsområdet kan söka uppdraget som förstelärare.


Skolan har nio förstelärare och uppdraget är årsbaserat. Förstelärarens uppdrag är anpassat utifrån skolans behov.