Dansprofilen

Dansprofilen på Fryxellska skolan

Mycket rörelse ger glädje och goda skolresultat enligt forskningen. Detta tar vi fasta på i Fryx dansklasser. Dansklasserna har ett brett innehåll som inriktar sig till både pojkar och flickor.

Fryxellska skolan arbetar för att få våra elever att känna att dansen är en konstform, såväl som en seriös träningsform. Den sociala förmågan tränas genom att visa tolerans för varandra och varandras förutsättningar och till att skapa och slutföra en föreställning.

 

Den grundläggande träningen i åk 4-9 är balett, modern dans, jazz, street/hip hop och improvisation/skapande dans.

 

I dansundervisningen tränas fokus, dynamik, styrka och smidighet som är grundläggande för utvecklandet av fördjupade rörelsekvaliteter. Den fysiska träningen övar också upp rums- och kroppsmedvetenhet, musikalitet, ansvar och hänsyn. Eleverna ges också möjlighet att utveckla sin förmåga att samarbeta med en partner och i grupp. Praktiska övningar varvas med teori för att ge eleverna en djupare kunskap och en större förståelse för de olika dansstilarna och deras särarter och bakgrund. Genom undervisningen ska eleverna även ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förhålla sig till olika former av instruktioner och föreställningar sker under läsåret där eleverna får scenisk vana.

 

Målet är även att ge en orientering om dansen som konstart och kunskapsområde. Eleverna får också möta gästlärare, se föreställningar med gästande danskompanier och medverka i workshops, för att på så sätt skapa en förståelse för och få en inblick i danskonstens olika sceniska uttryck.

 

Vår förhoppning är att eleverna efter att ha fullgjort sin utbildning har en bred bas att stå på inom danskonsten, så att färdighet och kunskap finns för fortsatta studier i dans oavsett stil.