Årskursbeskrivning

Mellanstadiet

 

Åk 4

 

I åk 4 fokuserar vi på grunderna i klassisk balett, jazzdans och karaktärsdans. Vi tränar också gestaltning genom danslek med fokus på att kunna samarbeta i grupp.

 

Målet vid skolårets slut är således att skapa en stabil grund och trygghet i gruppen, att kunna memorera kortare stegkombinationer och att väcka dansglädje.

 

Åk 5

 

I åk 5 fokuserar vi på att utveckla och förstärka de tekniska färdigheterna i jazz, balett och karaktärsdans. Vi tränar på att memorera längre stegkombinationer och att samarbeta i större och mindre grupper.

 

Målet vid skolårets slut är således att ha fått ökad medvetenhet om kroppen som uttrycksmedel.

 

Åk 6

 

I år 6 jobbar vi med att fördjupa kunskaperna om de olika dansstilarnas ursprung och särart med tyngdpunkt på scendans. Vi repeterar de grundläggande momenten i jazz och balett för att få en bra bas som sedan används i koreografi. Vi jobbar också mer med improvisation.

 

Målet vid skolårets slut är således att fördjupa kunskaperna i de grundläggande momenten samt att utveckla känslan för uttryck och sceniskframställning.

 

 

Högstadiet

 

Åk 7

 

I åk 7 fortsätter vi med att utveckla de sceniska kunskaperna med fördjupad medvetenhet om kroppen som uttrycksmedel. Vi fokuserar på att fördjupa de tekniska färdigheterna i de olika dansämnena.

 

Målet vid skolårets slut är således att utveckla sina danskunskaper och att öka sitt självförtroende på scenen med betoning på samarbete, uttryck och sceniskframställning.

 

Åk 8

 

I åk 8 jobbar vi med att öka medvetenheten och kunskap om kroppen som medel för kommunikation. I teknikträningen jobbar vi på att utveckla och fördjupa rörelsekvalitèter och dynamik. Eleverna får under året vara med att, under handledning, skapa och framföra ett sceniskt projekt.

 

Målet vid skolårets slut är således att ge eleverna en inblick i skapandeprocessen i att sätta upp en föreställning.

 

Åk 9

 

I åk 9 fokuserar vi på en fördjupad teknikträning i de olika dansämnena med tyngdpunkt på dynamik, personlig stil och uttryck.

Tidigare kunskaper som en grundläggande teknik, känsla för musik, rytmik, dynamik och scenisk närvaro framförs nu i en mer avancerad form.

 

Målet vid skolårets slut är således att kunna samarbeta och anpassa sig t.ex. i en dansensemble, ha goda kunskaper i de olika dansstilarna och därmed ha förutsättningar för vidare studier i dans om så önskas.