Ämnesbeskrivning Dans

 

Klassisk Balett

 

Klassisk balett härstammar från 1700-talets franska hov.  Den har utvecklats till en konstform som bygger på en strävan efter en viss estetisk stil och elegans i kroppens fysiska uttryck. Genom dansträningen och tekniken formas kroppens muskulatur så att ”linjer” utvecklas. Baletten är den dansteknik som ligger till grund för nästan all konstnärlig dans. En balettlektion innehåller teknikövningar vid stången och på mitten samt steg över diagonalen med mycket hopp och snurrar. Musiken vid balettundervisning är traditionellt klassisk pianomusik.  I den klassiska baletten strävar man efter lätthet, smidighet, koordination och harmoni i rörelserna. Träningen utvecklar och kräver en stark och smidig kropp.

 

Jazzdans

 

Jazzdans har sina rötter i den afrikanska dansen. Den har med tiden utvecklats och i dag består jazzen av många olika stilar, alltifrån den klassiska jazzen till en mer street/funk-influerad stil. Tekniken bygger på bl.a. rytmkänsla, stil och smidighet. Jazzundervisningen bygger mycket på att kunna isolera kroppsdelar och jobba rytmiskt med musiken där rörelserna har mycket skiftande dynamik och uttryck. En lektion består av olika moment, uppvärmning och teknikdel med diagonaler samt en danskombination. Musiken som oftast används vid jazzundervisning är nutida populärmusik. Jazzdansen utvecklar musikalitet och ett dynamiskt rörelsemönster med medvetenhet om stil och uttryck.

 

Modern dans

 

Den moderna dansen kom som en reaktion mot den strikta formen i den klassiska baletten. Det finns många olika stilar och tekniker inom den moderna dansen. Några exempel är Graham, Limon, Cunningham och releaseteknik. Dansen är inte bunden till någon speciell musikstil och är förknippad med kropp, tid, rum och musik. Du utvecklar kroppens uttrycksförmåga med betoning på andning, spänning/avslappning, naturlighet och golvkontakt. En lektion i modern dans har ingen speciell form, men där ingår övningar ståendes, liggandes eller sittandes.  Moderna dansen utvecklar en ökad medvetenhet om kroppen som uttrycksmedel där känsla och dynamik spelar stor roll. 

 

 

Flamenco

 

Flamencons ursprungsland är Spanien där den har utvecklats ur möten med olika kulturer. Flamenco är en konstform där sången, gitarren och dansen tillsammans bildar en enhet, där samspelet är viktigt. Det finns flera olika stilar eller ”palos” inom Flamenco, en del är lättsamma och snabba medan andra är mer allvarstyngda och långsamma. De olika stilarna känns igen på taktart, rytmisering, tempo, tonart och sångteman t.ex.

 En flamencolektion består av övningar i armföring, stamp- och klappövningar samt instudering av stegkombinationer och danser.  Flamencon tränar hållning,  taktkänsla, rytm och uttryck.

 

Karaktärsdans/Sceniska folkdanser

 

Karaktärsdans är en undergrupp till klassisk dans och är en stiliserad form av folkdanser från olika delar av världen, främst Europa. Danserna och musiken har omarbetats för att användas på scenen i syfte att sprida färg och rörelse i de klassiska baletterna. En karaktärslektion består av teknikövningar vid stången och på mitten samt steg över diagonalen och instudering av stegkombinationer och danser. Karaktärsdans tränar rytm, snabbhet, uttryck och dynamik.

 

Improvisation/ Skapande dans

 

Improvisation är en form av dans där skapandet av dansen sker i nuet, utan specifika steg instruktioner. En lektion består ofta av olika slags övningar där dansaren får vissa parametrar att hålla sig till, när rörelsespråket utforskas. Arbetet kan ske enskilt eller i grupp. Improvisationslektioner behöver inte ha musik. Improvisation ger dansaren en möjlighet att vidga sin rörelsevokabulär och ökar medvetenheten om sitt eget sätt att röra sig på. . Improvisation/ Skapande dans främjar kreativitet och kommunikation. Eleverna jobbar ofta i grupp och måste samarbeta för att kunna slutföra uppgiften. Den lär också dansaren att kommunicera med andra dansare helt utan ord. Det konstnärliga uttrycket utvecklas mycket av improvisationsundervisning.