C - inriktning

C – inriktningen är en inriktning för våra närområdesklasser. Bokstaven ”C” står för ”Culture, Communication & Creativity”.

 

Kreativitet och kommunikation är ledord för C-inriktningen. Undervisningen sker i möjligaste mån utifrån elevernas egna idéer och vill därmed främja lust till skapande, nytänkande och entreprenörskap.

 

Vi framställer bilder, filmer, grafik, design, skulpturer, dramer och historier med hjälp av olika tekniker och material. Ofta arbetar vi med olika uttrycksformer där ljud, text och bild kombineras. Eleverna arbetar växelvis i grupp och enskilt, uppgifterna är formade så att de främjar eget initiativtagande, problemlösning och samarbete.

 

IT går som en röd tråd genom hela utbildningen. Det innebär allt ifrån att eleverna får ta ett enkelt datakörkort, till att de får skapa hemsidor, göra film och framställa en egen skoltidning på Internet. Det viktiga är att man har inställningen att våga prova ny teknik och nya saker. Allt arbete sker i projektform.

 

Varje projekt dokumenteras och redovisas för andra elever, lärare och föräldrar. Det kan ske i form av exempelvis en utställning, videopresentation, tidning eller föreställning.

 

Närområdesklasserna håller på att fasas ut för att ersättas av fler dansklasser. Vi kommer vara en ren musik och dansprofil skola. Av den anledningen går det endast att ställa sig i kö för årskurs 9 till läsåret 2017/2018 i närområdesklass.