För ytterligare information och kontakt se bifogat dokument nedan.

Vår IT policy

Fryxellska skolan erbjuder elever och personal möjligheter att använda skolans IT-system och de program som finns installerade för att genomföra sin undervisning, studier och arbete. Elever och personal kan lagra dokument på skolans server, har tillgång till bredbandsuppkoppling till internet och skriva ut dokument. Varje anställd på Fryx har tillgång till en e-postadress. Det innebär att alla på Fryxellska skolan har goda möjligheter till informationssökning, tillgång till andra IT-tjänster och personal kan kommunicera på ett sätt som krävs i dagens undervisning och arbetssätt.