Läsår & lov

Här kan du se över hur läsåret ser ut med lov, viktiga datum och röda dagar.

Elevernas läsår 2016-2017

Elevernas läsår 2015-16