Information och dokument
Ta gärna en titt på våra dokument kring ansvarsfördelning och föräldrarådets syfte som visas nedan.

Föräldrarådet


Att vara med i föräldrarådet är ett sätt för dig som förälder att engagera dig i ditt barns skolgång och få vara med som en länk åt alla håll. Föräldrarådets uppgift är att vara framåtsyftande och bidra till en positiv utveckling av verksamheten i skolan.

Du kan påverka

Föräldrarådet fungerar som ett bollplank, kontaktnät och stöd och är ett råd till elevrådet, dit eleverna kan vända sig om de känner att de inte får gehör för en fråga. Det är ett rådgivande organ som diskuterar i frågor kring värdegrund, kvalité, skolgård, idrott, trafikmiljö m.m.

Bli en del av föräldrarådet

Har du frågor eller synpunkter som du vill att föräldrarådet ska ta upp? Vänd dig då till föräldrarådsrepresentanten i ditt barns klass.