Elevrådet

Elevrådet

Elevrådet på Fryxellska är den naturlig del av vår värdegrund - då det är eleverna, deras lärande, trivsel och utveckling som står i centrum. Här har du som elev möjlighet att få delta, påverka och förändra.

Elevråden

På Fryx finns två elevråd. Ett elevråd för årskurs 4-5 (som stöds av en lärare, år 4-5) samt ett elevråd för årskurs 6-9 (som stöds av en lärare år 6-9).

Elevrådet år 6-9 har minst 4 möten per termin då vi diskuterar hur vi kan förbättra skolan på bästa sätt.  Styrelsen i elevrådet har i sin tur uppgiften att föra vidare åsikter och ideér från klassrepresentanterna till ledningsgruppen samt lärarna. Styrelsen ska också ordna och hålla i mötena.