Elevhälsan

Elevhälsan

Hälsa är något vi tycker är väldigt viktigt. Vi är bemannade med en skolsköterska på heltid och en skolläkare som är på skolan en eftermiddag i veckan. Elevhälsan finns till för varje elev och fungerar också som en länk mellan elev, personal och föräldrar.

Vad kan elevhälsan hjälpa till med?

Inga problem är för små. Vår skolsköterska finns till för dig hela skoldagen och tar emot dig oavsett vad du vill ha hjälp med. Under skolår 4, 6 och 8 görs också föreskrivna hälsokontroller. Vaccinationer ges enligt det svenska vaccinationsprogrammet och kompletteringar gives vid behov.

Elev – Personal – Föräldrar

Elevhälsan fungerar, som en länk där vi kan koppla samman elev, lärare och föräldrar i de fall det behövs. Vi vill involvera de som på något sätt kan vara med och arbeta för hälsan och önskar kontinuerlig kontakt med föräldrarna. Är det något du, som elev eller förälder undrar över får du gärna höra av dig till Åsa Tedbrant (asa.tedbrant@fryx.se), som kan svara på dina frågor.