Bibliotek

Bibliotekets Webbkatalog

Informationssökning och källkritik:
Sök i Böcker
Sök på Internet‎

Bibliotek

I biblioteket kan du låna böcker, läsa tidningar eller använda våra datorer för att söka information och jobba med skolarbeten.

I vår webbkatalog kan du söka efter vilka böcker som finns i vårt bibliotek. Biblioteket är öppet varje skoldag mellan klockan 07.30 och 16.15 med lunchstängning mellan 11.45 till 12.30.

Boktips

Här får eleverna boktips, läsa om författare, se barnbokskatalogen och rösta på Bokjuryböckerna.Biblioteksregler

Biblioteket är skolans centrala arbetsplats och det är viktigt att det är tyst och lugnt där, så att alla kan arbeta effektivt eller koppla av med en bok. Det är till för skolarbeten, informationssökning, bokutlån och användning av e-post, och elever med syften utanför dessa hänvisas till andra lokaler.

Då man befinner sig i bibliotekets lokal får man inte tala högt, skrika och busa. Man får heller inte bära kepsar eller mössor, äta eller dricka, tala i mobiltelefon eller besöka sidor på internet som inte har anknytning till skolarbete eller bildning. Att chatta eller installera program är inte tillåtet. Självfallet får man heller inte förstöra datautrustning eller något annat i lokalen. För mer detaljerade förhållningsregler, se ”Fryxellska skolans regler vid användning av skolans datorer 11/12”.

Låneregler

  • När du lånar böcker bör du ha lånekortet med dig
  • Boklån gäller i 4 veckor, sedan kan du enkelt låna om dem på vårt bibliotek vid behov.
  • Borttappade böcker ersätts med 150 kr styck.
  • Böcker som har röda lappar som det står ”ref” på bokryggar får ej lånas.
  • I undantagsfall kan du få låna dem till klassrummet, prata med personalen om detta.
  • Om du saknar lånekort eller har frågor kring lån, prata med vår personal.