Nora - C-Inriktning

Nora Mahmoodi, 8D

C-inriktningen passar mig perfekt. Jag tycker om att vara kreativ och gillar att samarbeta med andra människor i olika projekt.

Det är bra att behärska olika dataprogram som Photoshop till exempel. Kommunikation och kultur är viktigt, att i framtiden kunna göra filmer eller böcker och dokumentera det man gör. Språk är ett annat favoritämne, Albanska, Persiska, Spanska och Engelska är de språk jag talar.

C-inriktningen är verkligen en bra plattform för mitt framtida yrke. Min dröm är att tjäna mänskligheten och resa ut i världen för att hjälpa människor som läkare eller lärare. ”Jorden är endast ett land och mänskligheten dess medborgare.”

På Fryx kan man prata med alla oavsett ålder och bakgrund. Lärarna och eleverna har stor respekt för de yngre. Hela skolan är toppen. Lärarna ser varje elev och är bra på att stödja oss. En bra lärare är en otroligt viktig förebild för oss elever. Att sprida glädje och en positiv energi till andra är nog det bästa du kan göra.

 

Tro på dina drömmar så kommer du att lyckas.