Antagningsprocessen för ht2018
05/12
2017

Antagningsprocessen för ht2018

Nu har antagningstiden för att söka till ht2018 gått ut och arbetet påbörjats med att  göra i ordning testtider åt alla. Brev kommer att komma ut i mitten av december.

 

Välkommen på test i januari!