C-inriktnings elever skapar klänningar
13/02
2013

C-inriktningselever skapar klänningar...

..inspirerade av Lars Wallin

Eleverna i år 7 fick en intressant guidning av konstpedagogen på Karlsgatan2, därefter följde tillverkning av egna kreationer.

 

Blå aftonklänning Grön klänning Harry Rosa aftonklänning Röd klänning Vit klänning